Půdní frézy

obracecí půdní frézy, zakladače trávníků, secí stroje

Půdní fréza PTH ECO Crusher 100

Šířka: 1596 mm
Šířka záběru: 1380 mm
Výška s kabinou:
2458 mm
Délka soupravy: dle stroje
Hmotnost: 500 kg
Rychlost pojezdu frézy: 0,1 - 0,8 km/h
Palivo: Nafta

VÍCE INFORMACÍ

Zakladač trávníků Orbito Rapid 600

Šířka: 1100-1200 mm
Šířka záběru:
800-1000 mm
Výška: cca 1300 mm
Délka vč. nářadí: cca 2300 mm
Hm. bez/s nářadím: 283 Kg/468 kg
Rychlost pojezdu: 0-8 km/h
Palivo: Benzín

VÍCE INFORMACÍ

Půdní zakladač Collari Stone Burier ACP TR IS 185

Šířka: 1850 mm
Šířka záběru: 1800 mm
Výška s kabinou: 2462 mm
Délka soupravy: dle stroje
Hmotnost: 1240 kg
Rychlost pojezdu: 0-0,5 km/h
Palivo: Nafta

VÍCE INFORMACÍ

Půdní fréza PTH ECO Crusher 100 je vysoce výkonná půdní fréza za malotraktorem, která dokáže rozdrtit kořeny a kameny do průměru 10 cm a nakypří i velmi tvrdou nikdy neobdělávanou půdu do hloubky cca 10-15 cm. Je vhodná k úpravě či rekultivaci dlouhodobě zanedbaných zahrad i pozemků zhutněných po stavebních pracech i k nechemickému odstranění náletů a invazivních dřevin. Pomocí čelního nakladače malotraktoru je možné tímto strojem provést i jednoduché zemní práce jako převoz materiálu, písku, hlíny atd.

Orbito Rapid 600 je multifunkční jednoosý nosič nářadí, který umí v těžce dostupných místech (pod stromy, ve svahu, v úzkých prostorech) téměř nahradit půdní frézu PTH Microcrusher. Oproti PTH umí zeminu navíc překatrovat (prosít + uložit hrubší části do spodní vrstvy zeminy). Následně umí srovnat nerovnosti na již vyfrézovaném pozemku, a v další fázi pomocí secího stroje rovnoměrně zasít trávu dle požadované gramáže v rozsahu 5-100 g na m2. Ke stroji poskytujeme i obracecí půdní frézu, která umí zlikvidovat starý trávník, vytvořit záhon a připravit půdu pro další zpracování do hloubky cca 10 cm (14 cm v ideálních podmínkách).

Těžký půdní zakladač Collari ACPTRIS 185 je vysoce účinný půdní kultivátor, který na jeden průjezd zlikviduje starý trávník, překatruje a nakypří zeminu a uloží na spod všechny těžší předměty jako kamení, volně ležící menší kořeny, zbytky cihel a podobně. Výsledkem je plocha připravená k dalšímu zpracování například strojem Orbito Rapid 600.

Půdní frézy jsou nesené za traktorem/nosičem nářadí a lze je zapůjčit pouze s proškolenou obsluhou.


Fotogalerie