Rizikové kácení bagrem

Provádíme rizikové kácení stromů a náletů do 30 cm v těžce dostupném terénu. Specializujeme se na průklesty ve svazích, mezích, v úzkých prostorách, vedle budov a podobně. Umíme zlikvidovat větvě, kořeny i pařezy buď v rámci kompletní rekultivace pozemku nebo samostatně.

Kácení starých ořechů v těsné blízkosti budovy. Podržení stromu drapákem a bezpečné odřezání motorovou pilou.