Odstranění a likvidace pařezů

frézování, likvidace a další využití velkých pařezů

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, likvidace pařezů je poměrně náročná operace jak pro stavební firmy, tak i soukromé osoby. Při pokácení stromů vznikají dva druhy odpadu - koruny stromů, které obsahují různé tenké a suché větve i s listím a pařezy s mohutnými kořeny, které nelze jednoduše využít k dalšímu zpracování. Obojí je objemné a těžké.

Způsoby odstranění pařezů:

1) Vytržení a likvidace odvozem

Pokud byste pařezy chtěli odvézt, počítejte s tím, že na skládce stojí uložení pařezu cca 3000-5000 Kč za tunu. To váží každý větší pařez, protože spolu s ním ukládáte i nemalé množství hlíny a navíc dřevo je zpravidla ještě mokré. Navíc k ceně likvidace je potřeba přičíst nakládku a dopravu.

2) Vytržení a likvidace zabudováním do terénu (terasování), zakopání, krajinné a přírodní prvky

Pařezy a kořeny lze využít například k tvorbě teras, brokovišť a hadovišť nebo při tvorbě krajinných prvků.

3) Odstranění a likvidace nejvýkonnější pařezovou frézou na trhu na místě

Ekonomickým řešením je frézování pařezů za pomocí vysoce výkonné pařezové frézy, která zvládne pařezy jakékoliv šířky vyfrézovat pod povrch terénu. Pařezovou frézu máme umístěnou na rameni bagru, který může dosáhnout až do vzdálenosti 6 m a frézovat pařezy třeba i ve svahu. Frézování se výrazně vyplatí tam, kde je větší množství velkých pařezů nebo v místech, kde z technických důvodů není možné pařez vytrhnout ze země, protože by jeho kořeny poškodily například náspy komunikací, inženýrské sítě, břehy vodních toků a kdekoliv, kde by došlo k poškození soudržnosti terénu nebo zkrátka není žádoucí přeorat celý pozemek.

Pařezová fréza zvládne odstranit jednotlivé pařezy dle jejich velkosti za 1-2 minuty. V kombinaci s lesní frézou, kácecí hlavou na stromy, štěpkovačem, pařezovou frézou a dalšími prvky můžeme nabídnout kompletní řešení na rekultivaci zanedbaných pozemků.

Způsoby odstranění nadzemních částí rostlin:

1) Likvidace korun stromů lesní frézou

Jsou-li na pozemku nálety, koruny a větve po pokácených stromech ve větším množství, je vhodné pofrézování lesní frézou. Biologická hmota následně zůstává ležet na zemi.

2) Likvidace korun stromů štěpkováním

Pokud jsou větve nebo kmeny rovné s průměrem do 20 cm, je vhodné materiál poštěpkovat. Vznikne tak vysoce kvalitní čerstvá štěpka vhodná k mulčování a dalšímu využití na pozemku například při náhradní výsadbě. Štěpku lze vyrobit jednodruhovou, listnatou, jehličnatou nebo smíšenou.