Přeprava materiálů ve stísněných a extrémních podmínkách

Specializujeme se na přepravu a přesun těžkých břemen na stavbu i v rámci samotné stavby. Jsme schopní složit a převézt břemena o hmotnosti až 2,5 tuny a zvednout do výšky až 3 m, ve výšce pásů stroje převezeme až 5 tun.