Rekultivace starých zahrad

Odstranění náletů, srovnání a modelace terénu, setí nového trávníku

Specializujeme se na rekultivace starých zanedbaných zahrad, terénní úpravy a revitalizaci pozemků okolo novostaveb, nechemické a ekologické odstraňování náletových či invazivních dřevin a starých sadů, plevelných keřů, finalizaci povrchu, setí a zakládání nového trávníku.

K maximalizaci efektivity celého procesu rekultivace využíváme naši unikátní metodiku, kterou roky vyvíjíme a neustále inovujeme. Jedná se v podstatě o virtuální rekultivační linku, kdy na základě konkrétní situace u zákazníka a dle jím požadovaného výsledku, sestavíme komponenty virtuální linky tak, aby bylo dosaženo nejvyšší možné produktivity.

Díky tomu ví zákazník předem, jaké operace a proč budou na jeho pozemku provedeny a co bude jejich výsledkem, a jaká je jejich hodinová sazba včetně odhadu pracnosti. Stanovení plánu operací rekultivace je věc, kterou řada firem vůbec neumí definovat a potom se zákazník diví, že operace, kterou automaticky očekával, v realizaci vůbec není (například efektivní odstranění tisíců pařízků po náletech). Často jsou tak nabídky naprosto zavádějící a z pohledu ceny ve výsledku neporovnatelné.

V první fázi je potřeba znát aktuální stav vašeho pozemku. Orientační kalkulaci je možné sestavit i na základě fotografií, ale doporučujeme návštěvu a konzultaci přimo u vás na pozemku. Konzultaci i kalkulaci provádíme zdarma.

Dále je potřeba stanovit si priority a cíle, kterých se má dosáhnout, tedy do jakého stavu chcete pozemek dostat - zda budete chtít anglický trávník nebo jestli budete chtít vytvořit louku, pole, sad, les, připravit pozemek na prodej, stavební činnost, atd. Častou operací je také modelování terénu s pomocí 2D nivelačního systému a GPS roveru.

Na základě známého stavu pozemku, vašich potřeb a našich dlouholetých zkušeností s desítkami úspěšně provedených a referencovatelných rekultivací, společně sestavíme virtuální rekultivační linku, stanovíme postup rekultivace a zašleme vám orientační kalkulaci s rozpisem a odůvodněním jednotlivých položek.

Po vašem odsouhlasení práce naplánujeme do našeho systému vaši zakázku. Naši pracovníci vidí na svých smartphonech všechny detaily vaší zakázky (kontakt na vás, gps souřadnice pozemku, situaci vjezdu a další specifika) a provedené práce jsou schopní každý den online vykazovat. Součástí výkazu je detailní záznam z GPS strojů.

Díky tomu umíme kontrolovat strop vašeho budgetu, což se hodí především u zakázek, kde se velmi těžko odhaduje náročnost jednotlivých operací a tedy i výsledné ceny. Stav vyčerpání budgetu jsme schopní s vámi dle potřeby sdílet. Po ukončení a odsouhlasení výsledného stavu dostane zákazník přehled provedených výkonů k akceptaci. Pak následuje finanční vyrovnání.


Ukázka vybraných rekultivací

Likvidace náletů pomocí štěpkovače a tvorba štěpky přímo v místě budoucího upotřebení


Likvidace pařízků, kamenů a kořenů v zemi půdní frézou PTH


Čištění pozemku od náletů 1200 m2 Bosonohy


Rekultivace 5000 m2, likvidace náletů a stromů, modelace teras Stupava


Rekultivace a frézování náletů 10000 m2 Brno - Vídeňská


Rekultivace zahrady 3000 m2 a demolice staré stodoly Olomouc


Frézování náletů 20000 m Brno - Maloměřice


Frézování náletů pod vedením vysokého napětí Nová Dědina


Rekultivace a terénní úpravy těžce dostupného svažitého pozemku v Žebětíně


Rekultivace zanedbané zahrady o rozloze 2000 m v Ostopovicích včetně setí


Likvidace starého trávníku půdní frézou PTH a následná finalizace a setí


Likvidace náletů a starého sadu lesní frézou FAE, ponechání štěpky na pozemku


Rekultivace zahrady, odstranění náletů, finalizace pozemku a osev travním semenem Brno


Nechemická likvidace náletových dřevin, plevele a vzrostlé trávy, osetí travním semenem na neudržovaném pozemku Soběšice