Rekultivace starých zahrad

Odstranění náletů, srovnání a modelace terénu, setí nového trávníku

Provádíme rekultivaci starých zanedbaných zahrad, uježděných pozemků u novostaveb, nechemické odstraňování náletových či invazivních dřevin, plevele, srovnání nerovností, setí a zakládání nového trávníku. Dále nabízíme pravidelnou údržbu a mulčování luk či objektů fotovoltaických elektráren. Specializujeme se na čištění silně zarostlých pozemků speciální lesní frézou a likvidaci zbytků větví po těžbě.

V první fázi je potřeba znát aktuální stav vašeho pozemku. Orientační kalkulaci je možné sestavit i na základě fotografií, ale doporučujeme návštěvu a konzultaci přimo u vás na pozemku. Konzultaci i kalkulaci provádíme zdarma.

Dále je potřeba stanovit si cíle, kterých se má dosáhnout, tedy do jakého stavu chcete pozemek dostat - zda budete chtít anglický trávník nebo jestli budete chtít vytvořit louku, pole, sad, les atd. Zda se pozemek bude rovnat, navážet nebo odvážet hlína, likvidovat nálety, stromy, staré pařezy, zda se na pozemku nachází například staré ekologické zátěže a přejete si jejich odstranění a další činnosti, které například ze zaslaných fotografií nemusí vyplynout.

Na základě známého stavu pozemku a vašich potřeb společně stanovíme postup rekultivace a zašleme vám orientační kalkulaci s rozpisem a odůvodněním jednotlivých položek.

Likvidace náletů a starých stromů na neudržované zahradě speciální lesní frézou FAE. Stroj rozemele stromy až do šířky 20 cm, v extrému i 30 cm. Biohmota zůstane na pozemku k dalšímu zapracování.

Odstranění neprostupných náletových dřevin o výšce cca 6 m v těžce přístupném terénu na staré neudržované zahradě. Pomocí frézy se nálety i s kořeny zlikvidovaly na místě a vzniklá biomasa se tak mohla zapracovat do země. Pokud se rekultivace pozemku provede ve správnou dobu, lze takto zlikvidovat i mnohé druhy plevelů ještě než se vysemení.

Odstranění náletů, celková rekultivace staré zahrady, srovnání pozemku, rozfrézování půdní frézou a následné zasetí nové trávy.

Nechemická likvidace náletových dřevin, plevele a vzrostlé trávy na neudržovaném pozemku půdní frézou, srovnání velkých nerovností, rovnoměrné rozprostření hlíny, odstranění starých ekologických zátěží, zasetí nové trávy.