Doprava, stěhování a usazení maringotek, tiny house, mobilních domů

Provádíme stěhování, dopravu a usazení maringotek, mobilních domů, tiny house či obytných kontejnerů do těžce přístupných terénů.

Umíme zajistit také patřičná povolení k průjezdu nadměrného nákladu včetně záborů, vyklizení parkovacích stání v místě průjezdu.

Spolupráce s námi probíhá zpravidla tak, že dopravce či prodejce doveze maringotku či mobilní dům co nejblíže k místu usazení. Od tohoto místa provádíme odtah a manipulaci mobilního domu na pozemek zákazníka pomocí traktorů jako Unimog U430 nebo traktor Fendt F211. Pokud se dům táhne do kopce po nezpevněné cestě, je možné použít pásový traktor Lamborghini Strike C115.

Přeprava maringotky může obnášet další návazné a přípravné práce jako například prořezání cesty od keřů či větví stromů a likvidaci této biohmoty například štěpkováním, modelaci cesty, přípravu štěrkové cesty, přípravu podkladu včetně umístění betonových patek atd.

Následně umíme dát pozemek zase dohromady, vymodelovat terén, zlikvidovat odpad a připravit zeminu a zaset novou trávu.

Pro vytvoření kalkulace je nutná obhlídka místa, kudy bude dům projíždět a kde bude usazen.