Reference

Výkop kanalizace ve stísněných podmínkách Brno-Žebětín

Likvidace náletů 20 000 m2 Brno-Maloměřice

Výkop základů na RD 500 m3 ve skále Miroslav

Dovoz a odvoz materiálů do úzkých prostorů vozidlem Mercedes Unimog

Úprava terénu zahrady a založení nového trávníku

Likvidace náletů a rozfrézování biomasy

Rýhování inženýrských sítí

Likvidace starého sadu, čištění pozemku od náletů

Rekultivace starého trávníku těžkým zakladačem Collari

Práce mininakladačem Multione: Výkop bazénu, odvoz suti

Rekultivace zahrady malotraktorem s půdní frézou: Brno-Bohunice

Přesun sutě s panely mininakladačem MultiOne: Brno - Královo Pole

Modelování teras, skryvka, betonování zídky mininakladačem: Brno-Žebětín

Výkop podlouhlé nádrže na dešťovou vodu minibagrem a minidumperem: Olšany

Základy rodinného domku v extrémních podmínkách na stupňovitém svahu: Brno-Bystrc

Odvodnění bažinatého pozemku: Brno-Řečkovice

Vrtání děr na plotové sloupky půdním vrtákem: Střelice

Odvoz dřeva na vlečce malotraktorem Winea: Střelice