Reference

Co jsme kde dělali...

Přeprava a umístění maringotky

Příprava paseky pro výsadbu 39000 m2 Zlín

Terénní úpravy, modelace, překatrování hlíny a založení trávníku strojem Orbito

Práce půdní frézou PTH do cca 15 cm - likvidace starého trávníku a náletů, drcení kamenů a kořenů

Rekultivace plochy po návozu zeminy traktorem Fendt a zakladačem Collari

Vytvoření nájezdu k chatě pro terénní vozidlo Unimog 4x4

Vyselektování nadrozměrných kamenů z podloží cca 13000 m2 Jihlava

Čištění pozemku od náletů 1200 m2 Bosonohy

Rekultivace staré zahrady ve svahu 5000 m2 Stupava

Frézování náletů a likvidace černé skládky na ploše 10000 m2 Brno

Demolice staré stodoly strojem Liebherr R914

Betonování základové desky za pomocí betonové pumpy v nepřístupném terénu

Frézování náletů nakladačem TL12V2 s lesní frézou FAE

Převoz palet s cihlami a jejich manipulace na pozemek nakladačem DitchWitch SK3000

Rekultivace pozemku, kácení stromů bagrem, frézování pařezů a kořenů Žebětín

Vrtání pilotů do hloubky 4 m

Odvoz hlíny a materiálů traktorem Fendt

Výkop kanalizace ve stísněných podmínkách Brno-Žebětín

Likvidace náletů 20 000 m2 Brno-Maloměřice

Výkop základů na RD 500 m3 ve skále Miroslav

Dovoz a odvoz materiálů do úzkých prostorů vozidlem Mercedes Unimog

Úprava terénu zahrady a založení nového trávníku

Likvidace náletů a rozfrézování biomasy

Rýhování inženýrských sítí

Likvidace starého sadu, čištění pozemku od náletů

Rekultivace starého trávníku těžkým zakladačem Collari

Práce mininakladačem Multione: Výkop bazénu, odvoz suti

Rekultivace zahrady malotraktorem s půdní frézou: Brno-Bohunice

Přesun sutě s panely mininakladačem MultiOne: Brno - Královo Pole

Modelování teras, skryvka, betonování zídky mininakladačem: Brno-Žebětín

Výkop podlouhlé nádrže na dešťovou vodu minibagrem a minidumperem: Olšany

Základy rodinného domku v extrémních podmínkách na stupňovitém svahu: Brno-Bystrc

Odvodnění bažinatého pozemku: Brno-Řečkovice

Vrtání děr na plotové sloupky půdním vrtákem: Střelice

Odvoz dřeva na vlečce malotraktorem Winea: Střelice