Likvidace náletů

nevhodných nebo invazních křovin a dřevin, přerostlých náletů a starých sadů

Provádíme nechemickou bezpostřikovou likvidaci náletových dřevin a invazních náletových dřevin a křovin lesní a půdní frézou. Podle stavu pozemku a požadovaného výsledku je možné provést buď povrchové čištění (například při frézování náletů pod elektrickým vedením) nebo kompletní rekultivaci pozemku včetně odstranění drobných pařízků a kořenů (například pokud chcete obnovit starou zahradu, připravit paseku pro sadbu mladých stromků), které by způsobily neustálé obrážení nových výhonů.

Při zpracování náletů lesní frézou zůstává biomasa na pozemku a je možné nechat ji ležet, použít jako mulč nebo zapracovat do země. Je také možné U invazivních dřevin (jako například akát) je vhodné zvolit takovou metodiku, aby se minimalizovalo množství rostlinných zbytků v půdě, především kořenů.

Nálety je také možné štěpkovat až do průměru 20 cm a vytvořit tak vysoce hodnotnou surovinu pro další zpracování na vaší zahradě.

V případě, že se na pozemku nachází větší stromy nebo přerostlé nálety, je možné pro likvidaci nežádoucích stromů použít bagr s kácecí hlavou, díky kterému je možné provádět velmi bezpečným způsobem také rizikové kácení nevhodných náletů a stromů.

Pařezy po větších stromech je možné zlikvidovat na místě lesní frézou nebo zakopat bagrem.

Spolupracujeme s realitními kancelářemi, stavebními firmami i soukromými subjekty.

Poradíme vám jak zkultivovat vaši zarostlou zahradu, jak vyčistit pozemek od náletů, jak zlikvidovat starý sad, jak založit nový trávník a jak obnovit vaši zahradu.


Ukázka povrchové likvidace náletových dřevin