Přesné výkopy

nivelační systém pro přesné kopání iDig 2D a GPS rover Topcon

Na našim minibagrům do 2,5 tuny a do 7 tun používáme nivelační systém iDig 2D, který umožňuje provádět naprosto přesné výkopy základů, bazénů, jímek, modelování teras atd.

Systém ukazuje hloubku, sklon i vzdálenost v reálném čase. Díky tomu jsme schopní provádět přesné výkopy dle zadání, proto je vhodný u výkopů základů, drenáží, kanalizací, přípojek, jímeknádrží, bazénů, budování terasnáspůsrovnávání pozemků, zahrad, parkovišť, atd.

iDig 2D používá nejmodernější technologii včetně elektronických úhlových senzorů, které jsou napájené slunečními články a bezdrátově komunikují mezi sebou i řídící jednotkou. Ta v čase neustále přepočítává polohu zubů i celé lopaty bagru, takže bagrista přesně ví, v jaké poloze se lopata aktuálně nachází.

Pro přesné zaměření bodů používáme nejmodernější GPS rover Topcon, se kterým si umíme načíst body vaší stavby tak, že jsme schopní je kdykoliv vrátit na původní místo. Toto zařízení také usnadňuje a zpřesňuje výpočet objemu výkopu a tím i celou kalkulaci vaší stavby.

Výsledkem je finanční úspora ve formě vyšší produktivity a úspory jak časové, tak i materiální. Systém zcela eliminuje prostoje stroje při přeměřování hloubky výkopu. Nedojde k překopání (jak do hloubky tak do šířky) a následnému dosypávání nebo naopak nedokopání (po odjezdu bagru se nemusí nic ručně dokopávat), při výkopech základů nebudete překvapeni vyšší spotřebou betonu (v případech, kdy se kalkulace neshoduje s realitou). Pracovníka s latí tak můžete na stavbě poslat dělat jinou užitečnější činnost. Navíc se zde eliminuje riziko úrazu, protože ve výkopu není nikoho potřeba.

Použití systému iDig 2D a Topcon je za příplatek dle ceníku a pouze s obsluhou.