Demolice malých staveb

Provádíme demolice malých objektů s minibagry 4-20 tun, zajišťujeme nakládku suti, odvoz a uložení odpadu na skládkách i zásobování staveb stavebním materiálem. Stroje vybíráme podle specifických podmínek na vašem pozemku. K nim vybereme adekvání způsob odvozu suti z pozemku na skládku (například podle maximální přípustné hmotnosti vozidel v místě, kde budeme pracovat).

Demolice provádíme mimo jiné pomocí hydraulického kladiva a speciálního drapáku.

Šetrná demolice střechy staré stodoly při zachování původního zdiva

Demolice přístavku a chatky v rámci rekultivace staré zahrady

Odvoz hlíny a sutě na skládku, dovoz strojů a materiálů na stavbu