Těžký půdní zakladač

Collari Stone Burier ACP TRIS 185

Těžký půdní zakladač Collari
Těžký půdní zakladač Collari

Parametry

Šířka: 1850 mm
Šířka záběru: 1800 mm
Výška s kabinou: 2462 mm (dle typu stroje)
Délka soupravy: dle typu stroje
Hmotnost: 1000 kg
Rychlost pojezdu: 0,02 - 0,5 km/h

Těžký půdní zakladač Collari ACPTRIS 185 (stone burrier) je vysoce účinné zařízení pro rekultivaci starých neobdělávaných pozemků. Zařízení na jeden průjezd zpracuje plochu o šířce 180 cm. Při tomto průjezdu dochází soběžně k několika operacím, které by se jinak musely provádět různými stroji. Zakladač vyzvedne, překatruje a uloží do hloubky cca 15-20 cm těžké části jako rostlinné zbytky, kameny, kořeny či rozdrcené cihly, které soběžně překryje překatrovanou nakypřenou zeminou. Tu následně ještě přejede speciálním válcem, který plochu urovná.

Zařízení je vhodné pro zahrádkáře k jarnímu obdělání políček i ke kultivaci velkých areálů a kompletní obměně travnatých ploch.

Těžký zakladač je možné používat i pokud je zemina vlhká (ne bahnitá). Do kamenitých zemin nebo zemin se zbytky stavební suti je vhodná drtící půdní fréza PTH Microcrusher. K likvidaci náletů je pak vhodná lesní fréza FAE.

Traktor se zakladačem půjčujeme pouze s obsluhou.


Fotogalerie