Založení biopásu

pro včelaře a milovníky přírody

Zakládáme nektarodárné i krmné biopásy pro včelaře a milovníky přírody. Biopásy se hodí na nevyužité zahrady, pole, meze a poskytují nejen potravu opylovačům či ptákům, ale i úkryt pro nespočet druhů zvířat a jejich mláďata. Svou pestrostí pomáhají biopásy udržovat rovnováhu pastvy v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině a pomáhají udržovat rozmanitost živočišných druhů. Mimo to zabraňují erozi a mají vodohospodářský význam v krajině.

Biopásy lze zakládat s dotací, nicméně abyste na ně dosáhli, musíte být zemědělci a aktivně hospodařit alespoň na 5 ha půdy, evidované v evidenci půdy (LPIS). Pro většinu občanů je proto téměř nemožné vyset vlastní biopás ať už kulturních druhů nebo pícnin, protože jim chybí potřebná technologie.

Co lze vyset na vaší zahradě jakékoliv rozlohy

  • květinové louky, travinobylinné a travní směsi - v dnešní době již téměř každý zahradnický eshop nabízí směsi květnatých luk do různých podmínek. Je potřeba nenechat se zlákat marketingovým tahem firem a nastudovat si za jakých podmínek a za jak dlouho bude louka vypadat tak jako na obrázku. Dále je možné zvolit si různé luční směsi obsahující i původní či specificky rostoucí druhy (na seno, pro koně...).
  • nektarodárný biopás pro včely - je snem každého včelaře. Pokud máte možnost vlastního pozemku nebo se domluvíte se sousedem, můžete si v blízkosti vašich úlů nechat vyset medonosné rostliny pro včely a čmeláky. Bežně používané rostliny jsou jetel luční, komonice bílá, úročník bolhoj, vičenec ligrus, vikev setá, vojtěška setá, čičorka pestrá, hořčice bílá, pohanka obecná, svazenka vratičolistá, slunečnice roční, kmín kořenný, mrkev krmná, sléz lesní, divizna velkokvětá.
  • krmný biopás pro ptáky - může obsahovat například jarní obiloviny (oves setý, pšenice jarní, ječmen jarní), proso seté, krmnou kapustu, pohanku obecnou, slunečnici, lesknici kanárskou, svazenku vratičolistou, len olejný, pelušku, hrách, koňský bob, lupinu bílou.

Směsi lze pořídit v eshopech výrobců osiv.

Jak probíhá založení biopásu na vašem pozemku

V první řadě je potřeba znát aktuální stav vašeho pozemku. Umíme odstranit náletové dřeviny, pařezy, zlikvidovat starý trávník, srovnat a vyrovnat terén a nakonec váš pozemek oset vybranou směsí. Na základě naší návštěvy nebo vaší fotografie vám zašleme indikativní kalkulaci. Kalkulace bude obsahovat cenu za dopravu stroje na váš pozemek a cenu za práci stroje. Výsledná cena bude stanovená dle skutečnosti.

Technologii přípravy a setí stanovíme dle stavu pozemku (například můžete mít na pozemku svah, kameny, je potřeba pozemek nejdříve vyčistit atd.).

Jakmile je pozemek nachystaný na rekultivaci, zpravidla jej překatrujeme a nakypříme těžkým půdním zakladačem za traktorem. Sejí-li se travní semena, používáme rotační brány se secím zařízením za traktorem. Pokud se například sejí větší semínka jako pohanka nebo vičenec nebo se jedná o plochu, kterou není možné běžným způsobem oset, disponujeme pro tento účel speciálním secím zařízením s následným hybridním zapravením/nezapravením semen rotačními bránami a válcem do osevní plochy.

Pokud se na váš pozemek nevleze traktor, lze použít jednoosý nosič nářadí Orbito s obracecí půdní frézou, s rotačními bránami se secím strojem a s ručním elektromechanickým rozmetadlem, kterým sejeme pouze menší semínka jako například svazenku nebo luční směsi.