Přípravné a dokončovací práce a zásobování staveb

Provádíme přípravné zemní a výkopové práce, sondy, výkopy základů, přesun, nakládku a odvoz hlíny, dovoz stavebních materiálů, betonu, palet a jejich následnou manipulaci po stavbě atd. Specializujeme se na těžce přístupná místa, pozemky ve svazích nebo úzké prostory.


  • Doprava strojů na míru - vybereme nejefektivnější způsob dopravy zvolených strojů
  • Doprava materiálů - štěrky, písky, kamínky, hlína, odpady, beton do terénu
  • Doprava materiálů na paletách - možnost dopravy i s paletovým nakladačem a okamžitý rozvoz po stavbě
  • Přípravné terénní úpravy - rekultivace pozemků, frézování náletů, likvidace biohmoty, likvidace odpadu např. komunálu, terénní úpravy, výkopy základů a inženýrských sítí
  • Dokončovací terénní úpravy - finální vyrovnání pozemku, dovoz substrátů nebo jejich míchání přímo na pozemku, finalizace povrchu a profesionální strojové osetí travním semenem, příprava pod travní koberce.