Malotraktor na lesní práce

s lesní nástavbou 3,5 t

Půjčujeme kloubový malotraktor Winea 47 HP Excellent s lesní nástavbou s tažnou sílou navijáku 3,5 t. Malotraktor je vhodný k těžbě stromů napadených kůrovcem a probírku v lesích o menší výměře. Díky svým rozměrům a velmi vysoké prostupnosti terénem projede i mezi zdravými stromy, které by se při průjezdu velkého traktoru musely vykácet.

K traktoru půjčujeme rampovač na odsunování kmenů.