Převod měrných jednotek

Štěrk / Hrubé drcené kamenivo frakce:

4-8

8-16